Електрически отоплителни системи в селското стопанство и производството

Електрическите отоплителни системи намират широко приложение в селското  стопанство и производствената дейност. Те помагат с оптимизиране времето и стадиите в растениевъдството, предпазват културите от неблагоприятни метеорологични условия, осигуряват топлинен комфорт на животни и работници.

Подпочвено отопление в оранжерии

Използването на нагревателни кабели ECOFLOOR в почвата за отглеждане плодове и зеленчуци в оранжерии насърчава по-бързото и по-ранното покълване на разсад, както и спомага за по-дългото продължаване на сезона на реколтата.

Отопление на почвата в орънжерии

Доказаната мощност за този метод на отопление е 100 W / m², като по-големи мощности на квадратен метър са нежелани. Нагревателният кабел е положен на дълбочина, която не позволява той да бъде повреден нито при засаждане, нито при прибиране на реколтата. При изграждането на подпочвено отопление е важно нагревателните кабели да не се пресичат, а пясъкът използван за полагането им да не съдържа остри каменни стружки или други елементи, които да повредят защитната обвивка на кабелите. Нежелателно е и градинския торф да е в директен контакт с нагревателните кабели, тъй като той лесно може да се превърне в изолиращ елемент и да причини прегряване.

Примерно изграждане на подпочвено отопление

  1. Почва
  2. Предпазна решетка
  3. Пясъчен слой – 20/30 мм
  4. Нагревателен кабел ECOFLOOR
  5. Пясъчно легло – 20/30мм
  6. Изолация – 20/30мм
  7. Почвено легло

Предпазване от измръзване на пъпкуващите лозови насаждения през пролетта

Всяка година през пролетните месеци, производителите на вино в Европа се страхуват от настъпване на студове, които причиняват значителни щети в някои региони. Периодът на пъпкуване на лозите е критичен, тъй като нощните студове могат да лишат винопроизводителите от годишната реколта.

В миналото някои фермери във Франция са се борили с този проблем използвайки запалени свещи или купове влажна слама с цел да затоплят въздуха около лозите, и така с малко късмет са спасявали каквото могат от реколтата.

В наши дни инсталирането на нагревателни кабели  директно на носещите телове в близост то пъпките се е доказало като ефективно решение. Полага се нагревател с мощност 11-15 W/m в зависимост от дължината и гъстотата на отделните редове. Отоплителната системата може да се управлява чрез терморегулатор с външен температурен сензор, или ръчно. Избирането на мощността на нагревателния кабел следва да се извърши в съответствие с местните метеорологични условия и изисквания на конкретния клиент.

Отопление на животновъдни ферми с лъчисти панели

Помещенията, в които се отглеждат животни във фермите, много често са твърде големи, слабо изолирани, или изобщо не са изолирани. Поради огромните топлинни загуби, в тези случаи температурата в тях не се различава особено от тази навън. Това прави отоплението на цялата площ твърде нерентабилно от икономическа гледна точка.

Инфрачервените отоплителни панели ECOSUN са идеално решение за зоново отопление на
местата, които животните обитават през повечето време, както и за отопление на работните места на персонала. Предимството на този тип отопление е в начина на предаване на топлинната енергия. То се осъществява чрез излъчване на електромагнитни вълни с определена дължина на вълната(инфрачервена светлина), която се абсорбира от предметите и от повърхността на тялото. По този начин е възможно да се предостави комфортно топлинно усещане с правилно ориентирани източници на инфрачервено лъчение, при сравнително ниска температура на въздуха. В сравнение с конвенционално конвекторно отопление, зоновото отопление с лъчисти панели може да генерира до 50% икономия в разходите за отопление. Също така поради намалената конвекция(циркулация) на въздуха, разнасянето на прахови частици се редуцира значително.

Лъчисто отопление във фабрика за производство на млечни продукти
Лъчисто отопление в конюшни

Подово отопление за птицеферми и новородени при свиневъдството

При свиневъдството е много важно новородените прасенца  да се предпазят от загуба на телесна температура , и тя да се контролира прецизно през първите дни от израстването им. Инсталирането на подово отопление в помещението за развъждане е най-ефективният и лесен начин това да се постигне.

В птицефермите топлият под намалява заболяванията при птиците, и спомага за по-бързото им израстване. Това е възможно поради бързото изсъхване на пода, което позволява по-честото и ефективно почистване, и по този начин животните не се кълват едно друго. От друга страна комфортната температура спомага по-бързото и здравословно израстване.

Продукти

Item added to cart.
0 items - 0,00 лв.