Модулно отопление на тавана

През Oктомври 2019 г. FENIX Group стартира нова модулна таванна отоплителна система с отоплително фолио ECOFILM в Чешката република. Системата е не само много лесна за инсталиране, но също така не изисква квалифицирана работа на електротехници, с изключение на крайната връзка.

Отоплението на тавана все още е недооценена система за отопление в нашия географски регион, въпреки че практическите измервания, проведени в проучване, проведено от Университетския център за енергийно ефективни сгради (UCEEB) към Чешкия технически университет в Прага, показват, че таванното отопление има по-висока лъчист компонент от подово отопление. Благодарение на нулевите ограничения за вътрешното оформление на оборудването, отоплението на тавана е идеална система за използване в настоящите жилищни сгради – семейни домове и апартаменти. Поради това решихме да разширим съществуващата гама от отоплителни фолиа ECOFILM, за да включим нова модулна система, включваща отоплителни модули.

Това не е напълно нова система – отоплителните модули вече се продават успешно от няколко години от дъщерната компания на FENIX Group – ACSO на френския пазар. Причината за това е особеност на този регион – там няма местни специалисти, еквивалентни на квалифицираните в Чешката република „монтажници на електрически системи“, така че електрическите уреди (включително електрическо отопление) се инсталират изключително с помощта на системата „plugin“ – т.е. чрез използване на съединители, щепсели и контакти. Също така, цената на човешкия труд е значително по-висока във Франция и по този начин се предпочитат модулни системи, чиято по-висока цена много лесно се компенсира от по-ниските изисквания за труд. Самите отоплителни модули са с площ 50 х 120 см и са изградени от изолация от минерална вата с дебелина 5 см. Нагревателното фолио ECOFILM с мощност 140 W / m2 се залепва към топлоизолацията със специално лепило. Нагревателното фолио се произвежда с прикрепен свързващ кабел и щепсел. Ширината на модулите съответства на осовото разстояние (50 см) на носещите CD профили за тавани от гипсокартон. По този начин нагревателните модули се поставят лесно директно върху CD профилите и са свързани към профилната мрежа с гнезда. Предлагат се незагряващи модули за запълване на незагряващи повърхности (напр. около светлини, по стени и т.н.): те могат да се режат при необходимост. В бъдеще обхватът ще бъде разширен, за да включва други размери на модула. Ако настоящият диапазон от ECOFILM C отоплителни фолиа за таванно отопление се сравнява просто с отоплителни модули по отношение на разходите, последните се предлагат на практика двойна цена. Ако обаче се вземе предвид фактът, че модулите включват и топлоизолация, и ако вземем предвид спестяванията от разходи за труд – монтажът може да се извърши от специалисти от гипсокартон – модулната система може да бъде много интересна алтернатива (ако не сега, след това в много близко бъдеще).

Item added to cart.
0 items - 0,00 лв.