fbpx

Подгряване на почвата и корените в растениевъдството

Използването на нагревателни кабели ECOFLOOR в почвата при отглеждане на плодове и зеленчуци в парници, спомага за по – ранно и бързо покълване и порастване на разсада.

Също така може да удължи сезона на беритба.

Мощност до 100 W/m2 е оптимална, тъй като при по – големи мощности могат да се получат нежелателни ефекти. Нагревателните кабели следва да се поставят на такава дълбочина в почвата, че да няма как да бъдат повредени при обработката на субстрата. Нагревателите в подложения пясъчен слой не трябва да се кръстосват и допират един – друг по никакъв начин, а почвата / пясъкът в близост до тях не трябва да съдържа камъни и други едри и остри предмети, които биха повредили кабела. Градински торф не трябва да се полага близо до нагревателите, тъй като е своеобразен изолатор, и е предпоставка за прегряване.