Смарт семейна къща в Бърно, Чехия

След приключване на тестовата експлоатация на административната си сграда в Йесеник, построена в съответствие със стандарта nZEB и строго наблюдавана за период от две години от екипна UCEEB (Университетски център за енергийно ефективни сгради), FENIX Group също обърна вниманието си към подобно оборудвани семейни къщи. Един от първите проекти е семейна къща в Бърно, Чехия, която ще служи не само като резиденция на инвеститора, но и като тестова сграда за проверка на взаимната работа на покривните фотоволтаични системи с домашни батерии и „интелигентната разпределителна мрежа“.

Проектът Национални центрове за компетентност (Център за усъвършенствани материали и ефективни сгради CAMEB) е означен като RESOPT (Оптимизирани системи за възобновяема енергия за почти нулеви енергийни сгради) и е съфинансиран с държавна подкрепа от Агенцията за технологии на Чешката република (TACR) като част от програмата Национални центрове за компетентност. Управлява се от Университетския център за енергийно ефективни сгради.

Двугодишният проект се изпълнява в тясно сътрудничество между CTU-UCEEB и FENIX Group, TECO, S-Power, AERS и WAFE. Къщата е от категория за качество на сграден плик клас A (u = 0,17) и ще бъде оборудвана с FVE 9 kWp от S-power, 12 kWh акумулатор от AERS, климатик за възстановяване на топлина WAFE и лъчисти електрически нагреватели от FENIX Group.

Главният контролен блок на PLC ще бъде доставен от TECO Kolín, алгоритъмът за управление ще бъде създаден от UCEEB като част от проекта. Алгоритъмът за управление на главния блок за управление ще контролира цялата технология на напълно електрифицираната фамилна къща по стандарта nZEB, оборудвана с покривна фотоволтаична електроцентрала, акумулаторна батерия, вентилация с рекуперация на топлина и лъчист електрически нагревател. Умната къща ще може да регулира технологията на засенчване, осветлението, отоплението, управлението на системата за сигурност, фотоволтаичната електроцентрала, аудио оборудването и системите за достъп.

Напълно електрифицираната къща е изключително екологична

Къщата има водопровод и електрическа връзка, а отпадъчните води ще бъдат отвеждани в яма и в бъдеще почистени в пречиствателна станция за отпадъчни води в коренна зона и просмукани в земята. Дъждовната вода ще се събира в резервоар под терасата и ще се използва за поливане на градината. Отоплението ще бъде осигурено чрез електрическо нискотемпературно лъчисто отопление, доставено от FENIX Group, в комбинация с печка на дърва в хола. Водата ще се нагрява от електрически бойлер. В източната и западната част на покрива ще има фотоволтаична електроцентрала, а батерията, предоставена от AERS, ще бъде поставена в предвиденото разширение. Подобно на административната сграда на FENIX Trading, потреблението на електроенергия, мощността на фотоволтаичната електроцентрала, работата на акумулатора, консумацията на енергия за отопление и качеството на вътрешния въздух ще бъдат непрекъснато наблюдавани (сензорите ще отчитат температурата на въздуха, влажността, CO2 съдържание).

Архитектура и оформление

Автор на архитектурното проучване е инж. арх. Радек Хала, упълномощен архитект, регистриран в Чешката камара на архитектите (CKA), който отдавна се занимава с изграждането на нискоенергийни и пасивни къщи. Фамилната къща има правоъгълен план на пода 15,5 × 6 m. Тя е проектирана като сграда с частично мазе с два етажа над земята. Застроената площ е 91,1 м², използваемата площ на приземния етаж е 67,8 м² + 17 м² покривна тераса, а използваемата площ на 1 етаж е 68,6 м², което прави общо 136,4 м². Къщата е със седловиден покрив с наклон 22,9 °.

От южната страна на къщата има разширение с правоъгълен план на пода 6,5 × 9,3 м с офис, работилница, склад и покрито място за паркиране. Разширението има плосък покрив с обширна зеленина и се слива в покрива на терасата, прилежащ към хола и приземната спалня от запад. Ще има плувен басейн, който ще бъде част от терасата, а под северната му част е предвидено техническо пространство за сауна, изба и плувен басейн. От изток към къщата е прикрепена стъклена пергола с джакузи. Входът на къщата е на юг, през коридор с достъп до хола и банята. През хола може да се стигне до кухнята в югозападния ъгъл на къщата, а също и до спалня с баня от северната страна. Към галерията на първия етаж има и стълбище, което свързва спалните / офисите от южната и северната страна с банята и душа. Жилищното пространство е отворено през двата етажа с голям прозорец на запад.

Електрическо отопление от FENIX

Къщата следва дългосрочната тенденция на FENIX – да предлага изпитани решения на потребителите на електрически отоплителни системи. Благодарение на този подход, компанията успява да отчита трайно нарастващи продажби дори в моменти, които не са благоприятни за електрическо отопление. Днес, благодарение на своите предимства, електрическото отопление е стандарт за енергийно ефективни къщи. Преходът към сложни системи с фотоволтаични електроцентрали и съхранение в батерии обаче изисква внимателно да се изследва взаимната рработа на тези сложни системи. Опитът от двугодишната експлоатация на административната сграда FENIX Trading показва, че това е правилният начин, който е от полза не само за инвеститорите, но и за операторите на електроенергийната система и страната като цяло.

Item added to cart.
0 items - 0,00 лв.