fbpx

Лъчисти панели за отопление

Радиантните отоплителни панели предават топлината основно като я излъчват. Принципът им на действиемного наподобява излъчването на слънчева енергия, което стопля повърхността на обектите и хората в стаята. Това е нежна, естествена и комфортнаотоплителна система, която има много предимства пред обикновените конвекционни системи. При традиционното отопление се затопля главно въздуха, който от своя страна предава топлината, докато при радиантното отопление топлинният поток е насочен предимно към затоплянето на самите обекти и хора.