Подово отопление с нагревателни кабели

Системата за електрическо подово отопление ECOFLOOR осигурява идеално разпределение на топлината в стаите и благодарение на намалената въздушна циркулация намалява значително нивата на прах. Отоплителната система предлага висок комфорт, икономична и надеждна работа, дълъг живот. Тя позволява максимално оползотворяване на наличните площи по пода и стените от липсващите стандартни отоплителни уреди. Основното предимство на електрическото подово отопление е лесен и индивидуален контрол на температурата в отделните помещения.

Отоплителни кабели

Предимствата на отоплителните кабели са голяма свобода при монтажа (при раздвижени или нестандартни стаи лесно се избягват фиксираните мебели), вариации от мощности и ниска цена. Недостатък е по-сложната инсталация (ръчно нагласяване на стъпката и фиксиране на кабелите
към основата).

Отоплителни мрежи

Предимствата на тази система са много лесната инсталация еднаквото разпределение на топлината по цялата повърхност на пода.

Монтажни комплекти

Монтажните комплекти са създадени за потребители, които не искат цялостно електрическо подово отопление, но искат да имат комфортен топъл под в банята, кухнята и т.н. Комплектите съдържат всичко, което е необходимо за инсталирането на подова отоплителна система, съобразена с привлекателни цени