EBERLE EM 524 89

Еднозоново микропроцесорно управление с датчици за лед и сняг, за напълно автоматичен контрол на системи против лед и сняг за улуци и водостоци и наземни площи. 70% по-ниски разходи за електроенергия.

Еднозоново микропроцесорно управление за автоматично регулиране. Може да бъде монтирано на DIN шина, 6 модула. Заложени стандартни програми, LCD дисплей.

Температурна настройка0…6°C
Чувствителност на влагаотн. 1..8, изкл.
Отрицателен праг на изключване-5…-20°C
Работно напрежение230 VAC
Релеен контакт16А, АС1
Реле неизправност2А, АС1
Точност~1°C
Степен на защитаIP 20
Размери6 мод. х 18 мм
Работна температура-20…+50°C