EBERLE EM 524 90


Двузоново микропроцесорно управление за автоматично регулиране. С него може да управлявате едновременно система за отопление на улуци и водостоци и наземни площи (рампи, алеи).

Към двузоновото управление могат да се свържат четири броя датчици.Може да бъде монтирано на DIN шина, на 9 модула. Заложени стандартни програми и LCD дисплей.

Температурна настройка0…6°C
Чувствителност на влагаотн. 1..8, изкл.
Отрицателен праг на изключване-5…-20°C
Работно напрежение230 VAC
Релеен контакт16А, АС1 – 2 бр.
Реле неизправност2А, АС1 – 2 бр.
Точност~1°C
Степен на защитаIP 20
Размери9 мод. х 18 мм
Работна температура-20…+50°C