Watts V27

762,00 лв. с ДДС

Модулът Watts V27 позволява основно управление на цяла система за централно регулиране на Watts чрез свързване към централно устройство Watts V24 .

Описание

Модулът Watts V27 позволява основно управление на цяла система за централно регулиране на Watts чрез свързване към централно устройство Watts V24 .

Watts V27 ви дава възможнст да следите текущите температури, да зададете временни промени в температурата (валидни до следващата промяна на програмата) или да промените режима  изцяло (Автоматично / ръчно / незамръзване) в избрана зона, или във всички зони наведнъж, чрез кратки текстови съобщения. Възможно е също да стартирате или преждевременно да прекратите режима “Ваканция”. Също така контролното устройство V24  може да изпраща информация в обратна посока за състоянието на отделни зони или за възможни съобщения за грешки. GSM модулът има слот за SIM карта (не е включена в продукта) и може да бъде прикрепен към V24 блока или чрез кабел или безжично, което позволява поставянето му в области с добър сигнал от GSM мрежата. Самият V27 модул се захранва от мрежов адаптер.

ВНИМАНИЕ: модулът може да бъде свързан само към единица Watts V24.

Приложението за контрол на GSM модула Watts V27 чрез смартфон, който сте намерили в  App Store (iOs). За Android можете да изтеглите приложението тук:  APK . Повече информация можете да намерите тук …