Политика за поверителност

Въведение

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „Екофлор България“ ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Извършвайки дейността си, „Екофлор България“ ЕООД, ЕИК 200007559, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк „Стрелбище“, ул. „Трънски проход“ , бл.19А, вх.В, („Дружеството“, „Екофлор България“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница,  се притежава от “ Екофлор България “ ЕООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

„Екофлор България“ ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни.

Какво са лични данни? 

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Екофлор България“ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Събиране и използване на лични данни

„Екофлор България“ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на „Екофлор България“ ЕООД.

Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние не бихме могли да разгледаме Вашето искане и да предоставим съответната услуга . Личните данни се предоставят доброволно.

Данните Ви служат за изготвяне на необходимите документи, относно покупко-продажбата на стоки и услуги, предоставяни от  „Екофлор България“ ЕООД. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „Екофлор България“ ЕООД.​

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Екофлор България“ ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

Каква лична информация събираме?

– При запитване за оферта, сключване на договор, издаване  и обработване на данъчен документ – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката, телефонен номер;

– Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на за офертите и покупките;

– За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

– Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, „Екофлор България“ ЕООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация? 

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Екофлор България“ ЕООД са:

– Дейности по запитване и изготвяна на оферта;

– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка или запитване/и от телефон и email адрес на   „Екофлор България“ ЕООД;

– Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение за това;

– Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

– Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

​Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно запитванията и покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „Екофлор България“ ЕООД.

В допълнение Вашите данни се обработват от „Екофлор България“ ЕООД и за целите на:

– Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „Екофлор България“ ЕООД, на основание легитимния интерес;

– Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

Защита на личната информация

„Екофлор България“ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на „Екофлор България“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които „Екофлор България“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на услуги и подизпълнители на „Екофлор България“ ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

Съхранение на личната информация

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Вашите права във връзка с данните Ви

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Екофлор България“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;

– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Екофлор България“ ЕООД;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на  или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София, жк „Стрелбище“, ул. „Трънски проход“ , бл.19А, вх.В за длъжностното лице за защита на данните.

​Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

Деца

​Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Екофлор България“ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Данни за контакт

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В „ЕКОФЛОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:                                                 

На имейл адрес: [email protected]

По пощата: гр. София, жк „Стрелбище“, ул. „Трънски проход“ , бл.19А, вх.В за Длъжностното лице за защита на данните

Изготвяне на индивидуална оферта

Получете консултация и заявете индивидуална оферта днес! Свържете се с един от нашите специалисти и започнете да реализирате проекта си. Ние ще Ви преведем през процеса и ще Ви осигурим професионален монтаж.

Направете запитване

Или позвънете на
0889 666 415 и 0889 666 413

Item added to cart.
0 items - 0,00 лв.