fbpx

Инфрачервено отопление

Докато конвекторът (при обикновеното отопление) затопля главно въздуха, който от своя страна предава топлината, докато се движи над обектите, които трябва да бъдат затоплени (стени, мебели), радиантните отоплителни панели предават топлината основно, като я излъчват. Излъченият топлинен поток след като попадне върху обектите (стени, мебели, под) отчасти бива отразен от тях (приблизително 15%), но основната му част (приблизително 85%) се абсорбира от обектите, върху които е попаднал. По този начин излъчената енергия се преобразува в топлинна енергия (обектите се затоплят) и с повишаването на температурата на обектите на повърхността, когато температурата на обекта е по-висока от температурата на въздуха, топлината се предава чрез конвекция – въздухът се затопля от топлите обекти.

Отоплителни панели за индустриални цели
Отоплителни панели за битова употреба
Отоплителни панели за сауни