ИНфрачервено отопление

Ние предлагаме надеждни, ефективни решения, за да поддържате вашия дом или бизнес топъл и комфортен. Нашите висококачествени отоплителни системи са проектирани да бъдат енергийно ефективни и рентабилни, позволявайки максимален топлинен комфорт с минимално въздействие върху околната среда.

Инфрачервено отопление

Лъчистите отоплителни панели предават топлината основно като я излъчват. Принципът им на действие много наподобява излъчването на слънчева енергия, което стопля повърхността на обектите и хората в стаята. Това е нежна, естествена и комфортна отоплителна система, която има много предимства пред обикновените конвекционални системи. При традиционното отопление се затопля главно въздуха, който от своя страна предава топлината, докато при инфрачервеното отопление топлинният поток е насочен предимно към затоплянето на самите обекти и хора.

Излъченият топлинен поток попаднал върху обектите (стени, мебели, под) отчасти бива отразен от тях (приблизително 15%), но основната му част (приблизително 85%) се абсорбира от обектите, върху които е попаднал. По този начин излъчената енергия се преобразува в топлинна енергия (обектите се затоплят) и с повишаването на температурата на обектите на повърхността, когато температурата на обекта е по-висока от температурата на въздуха, топлината се предава чрез конвекция – въздухът се затопля от топлите обекти.

Изберете категория

Индустриално лъчисто отопление

Високотемпературни инфрачервени панели ECOSUN за индустриални и архитектурни приложения (работилници, производствени халета, спортни зали, складове и други)

Лъчисто отопление за битови цели

Нискотемпературни инфрачервени панели ECOSUN за жилищни и нежилищни сгради. Отоплително фолио ECOSUN за отопление под тавани и стени.

Лъчисти отоплителни панели за сауни

Инфрачервени отоплителни панели ECOSUN за употреба в електрически сауни.

Item added to cart.
0 items - 0,00 лв.