fbpx

Системи против замръзване

Отопление на улуци и водостоци
Отопление на външни площи
Отопление на тръби

Продуктите на Екофлор България са сигурен и ефикасен начин за справяне с проблемите с леда и снега през студените месеци. Противообледенителните ни системи се използват за отопление външни площи, отопление на улуци и водостоци, предотвратяване замръзването на тръби. Автоматизираните системи с нагревателни кабели предоставят интелигентен и резултатен начин за отводняване на улуците и водостоците през зимата, предлагат начини за отопление на външни площи от различни настилки и предотвратяват нуждата от скъпи ремонти в следствие на замръзнали тръби. Заедно с удобството, което нашите системи предоставят, те елиминират появата на опасни ледени висулки по покривите и отопляват тротоари и рампи на гаражи, осигурявайки сигурното придвижване на пешеходци и автомобили.

Изберете категория

Отопление на улуци и водостоци

Електрически противообледенителни системи с нагревателни кабели, които предпазват улуците, воронките, стрехите и водосточните тръби от замръзване.

Отопление на външни площи

Електрически противообледенителни системи с нагревателни кабели за отопление на външни площи – отопление на стълби и алеи, отопление на товарни рампи, отопление на паркинги.

Отопление на тръби

Предпазване на тръби и цистерни от замръзване с нагервателни кабели.