Отоплителни системи на външни площи

Противообледенителните системи ECOFLOR могат да се използват също така и при външни инсталации- стълби, алеи, товарни рампи, гаражи и др. които имат за цел да ги предпазят от замръзване.

Отоплителния кабел/мрежа може да бъде монтиран във всички видове материали – бетон, асфалт, пясък. Все пак конструкцията и монтирането на отоплителните елементи трябва да бъдат съобразени с натовареността на алеята. Ако тя е пешеходна кабелите могат да бъдат монтирани с носещия пясъчен слой. При алеи с по-голяма натовареност кабелите трябва да бъдат монтирани в слоя бетон или асфалт.

MАPSVMADPSP и ADPSV са здрави кабели с по-голяма линейна мощност, пълна екранизация, двойна изолация и UV защита, които напълно покриват параметрите за външни приложения. Конструкцията на кабела подсигурява голяма механична якост и голяма мощност ( до 30 W/м).


През зимния период, суровите климатични условия могат да доведат до усложнения на строителните обекти по време на ремонта на повредени газови и водни инсталации, изкопни работи и други. Тези проблеми могат да бъдат избегнати с помощта на електрическите отоплителни постелки D-MAT и S-MAT предназначени за отоплението на открити площи.