fbpx

EBERLE EM 524 90

996.00лв.

Двузоново микропроцесорно управление за автоматично регулиране. С него може да управлявате едновременно система за отопление на улуци и водостоци и наземни площи (рампи, алеи).

Към двузоновото управление могат да се свържат четири броя датчици.Може да бъде монтирано на DIN шина, на 9 модула. Заложени стандартни програми и LCD дисплей.

Температурна настройка
0…6°C
Чувствителност на влага
отн. 1..8, изкл.
Отрицателен праг на изключване
-5…-20°C
Работно напрежение
230 VAC
Релеен контакт
16А, АС1 – 2 бр.
Реле неизправност
2А, АС1 – 2 бр.
Точност
~1°C
Степен на защита
IP 20
Размери
9 мод. х 18 мм
Работна температура
-20…+50°C

Документация