Обекти

ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на улуци и водостоци с нагревателни кабели ADPSV

МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на улуци и водостоци с нагревателни кабели ADPSV

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ВСС

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на улуци и водостоци с нагревателни кабели ADPSV

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на улуци и водостоци с нагревателни кабели ADPSV

BILLA – Симеоново

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на окачена канализация дъждовна и мазнинна с нагревателни кабели ADSV

БАНКА ДСК ЕАД – ЦУ

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на улуци и водостоци с нагревателни кабели ADPSV

Супермаркет KAUFLAND

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на рампа с нагревателни кабели MAPSV

ИИКТ БАН

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на улуци и водостоци с нагревателни кабели ADPSV

Предприятие Bulgaria Fluorit

Противообледенителна инсталация Fenix – отопление на улуци и водостоци с нагревателни кабели ADPSV